Upphandling

Alla kommuner ska kännas sig som vinnare vid upphandling. I över 25 år har Umeåregionens kommuner samarbetat på olika sätt när det gäller upphandlingar. Umeå kommun har frågat övriga kommuner vilka upphandlingar kring ramavtal de vill delta i. När Umeå kommun har fattat beslut har krans­kommunerna tecknat egna avtal. På senare år har även Umeå kommun, vid behov och på begäran, hjälpt krans­kommunerna med egna specifika upphandlingar. Umeå kommun erbjuder också kranskommunerna stöd, råd, utbildning och information.

Samarbetet ska skapa förutsättningar för att alla kommuner i Umeåregionen ska känna sig som vinnare vid upphandlingar. Arbetsgruppens huvuduppgifter är att skapa en gemensam upphandlingspolicy och att utarbeta former för hur upphandlingssamarbetet ska fungera. Dessutom ska de utvärdera hur samarbetet fungerar och vid behov ändra rutinerna för upphandling.

Arbetsgrupp

Kontaktperson

Pia Wangberg
Umeå kommun
pia.wangberg@umea.se

Övriga medlemmar

Maria Egelby
Bjurholms kommun
maria.egelby@bjurholm.se

Olof Norberg
Robertsfors kommun
olof.norberg@robertsfors.se

Karolina Johansson
Vännäs kommun
karolina.johansson@vannas.se

Erika Johansson
Vindelns kommun
erika.johansson@vindeln.se

Jonas Wallin
Nordmaling kommun
jonas.wallin@nordmaling.se

Sidan publicerades