Forsränning i Vindelälven. Foto: Ida Bygdén/Visit Umeå.

Turism

Umeåregionens kommuner (Örnsköldsvik undantaget) samverkar genom ett uppdragsavtal med avsikt att skapa förutsättningar och utveckling för deltagande kommuner vad avser destinationsutveckling, marknadsföring och införsäljning av det privatturistiska innehållet mot relevanta målgrupper och marknader.

Utgångspunkten för avtalet är Umeåregionens gemensamma strategi för privatturism. Syftet med Umeåregionens samarbete är att öka antalet inresande och förstärka besöksnäringens position i Umeåregionen genom att utveckla och positionera en hållbar destination.

Arbetsgruppens uppdrag är att utvärdera uppdragsavtalet med Visit Umeå.

Mer information

Arbetsgrupp

Kontaktperson

Johanna Palmlöf Brus
johanna.palmlof@visitumea.se

Övriga medlemmar

Claudia Wieczorek
Bjurholms kommun
0932-141 41
claudia.wieczorek@bjurholm.se

Jan Nääs
Nordmalings kommun
0930-140 15
jan.nas@nordmaling.se

Vakant
Robertsfors kommun
073-365 65 73
emma.bergman@robertsfors.se

Angelica Johansson
Vindelns kommun
070-233 26 21
angelica.johansson@vindeln.se

Emelie Höglander
Vännäs kommun
0935-141 18
emelie.hoglander@vannas.se

Karin Björk
Umeå kommun
090-16 16 88
karin.bjork@umea.se

Sidan publicerades