Kommunchefsgruppen

Kommunchefer samverkar för utveckling och effektivitet

I Umeåregionen samverkar kommunernas högsta operativa chefer för att gemensamt kunna skapa en hållbar utveckling i Umeåregionen. Kommunchefsgruppen är den högsta operativa ledningen för Umeåregionen och gruppens ansvarsområden är att ta initiativ till nya samverkans- och utvecklingsområden. De ska även ansvara för den strategiska utvecklingen av verksamheten, samt stå för den övergripande uppföljningen av verksamhetens kvalitet och resultat.

Det övergripande syftet med kommunernas samarbete är att genom ett demokratiskt förankrat arbete utveckla regionen och effektivisera den kommunala förvaltningen. Kommunchefsgruppen arbetar för att Umeåregionens sju kommuner gemensamt ska skapa en hållbar utveckling inom regionen. Samarbetet ska vara resultatorienterat och leda till konkreta och tydliga effekter för kommunerna.

De viktigaste uppgifterna inom kommunchefsgruppen är ledning och förankring inom Umeåregionsamarbetet. De arbetar på uppdrag av Regionrådet, som är Umeåregionens politiska ledning, för att styra arbetsgrupperna åt det håll politikerna vill. De fördelar arbetsuppgifter till Umeåregionens kanslichef och till arbetsgrupperna, samt att de bistår arbetsgrupperna vid behov.

Kommuncheferna inom Umeåregionen samordnar kommunala uppgifter för att bidra till en mer effektiv förvaltning. Samarbete bidrar till att skapa en kostnadseffektiv verksamhet med en hög kvalité för största möjliga nytta för medborgarna.

Utsedd värdkommuns kommunchef är ordförande i kommunchefsgruppen och vice ordförande är kommunchef i kommande års värdkommun.

2024 är Karolina Johansson, Vännäs, ordförande i kommunchefsgruppen.

Värdkommuner 2024–2027

År

Värdkommun, ordförandeVice ordförande

2024

Vännäs

Örnsköldsvik

2025

Örnsköldsvik

Bjurholm

2026

Bjurholm

Nordmaling

2027

Nordmaling

Robertsfors

2028

Robertsfors

Umeå

2029

Umeå

Vindeln

2030

Vindeln

Vännäs

 

Sammanträdesplan 2024

19 januari, 09.00–12.00

15 februari,  13.00–16.00

13 mars, 09.00-16.00

23 maj, 13.00–16.00

22 augusti, 13.00–16.00

19 september, 13.00–16.00

25 oktober, 13.00–16.00

22 november, 13.00–16.00

5 december, 13.00–16.00

Regionresa 2024

15–16 augusti

Kommunchefsgruppen

Ordförande

Therese Berg
Vindelns kommun
therese.berg@vindeln.se

Övriga medlemmar

Magnus Haglund
Örnsköldsviks kommun
magnus.haglund@ornskoldsvik.se

Jimmy Johansson
Bjurholms kommun
jimmy.johansson@bjurholm.se

Thomas Berglund
Nordmalings kommun
thomas.berglund@nordmaling.se

Margaretha Alfredsson
Umeå kommun
margaretha.alfredsson@umea.se

Karolina Johansson
Vännäs kommun
karolina.johansson@vannas.se

Anders Persson
Robertsfors kommun
anders.persson@robertsfors.se

Sidan publicerades