Regionrådet

Regionrådet står för den politiska och strategiska ledningen för samarbetet i Umeåregionen. Rådets ledamöter är ordförande och vice ordförande i kommunstyrelserna inom Umeåregionens kommuner. Regionrådet brukar sammanträda fyra gånger per år och vid dessa möten deltar även kommuncheferna.

Ordförande för Umeåregionrådet utses för ett år och ordförandeskapet innehas av utsedd värdkommun. För 2024 har Vännäs kommun utsetts till värdkommun vilket innebär att Anna Frej är ordförande och Anders Nilsson är vice ordförande.

Värdkommuner 2024–2027

  • 2024: Vännäs
  • 2025: Örnsköldsvik
  • 2026: Bjurholm
  • 2027: Nordmaling
  • 2028: Robertsfors
  • 2029: Umeå
  • 2030: Vindeln

Ledamöter

Bjurholms kommun

Christina Lidström
Linda Berglund

Nordmalings kommun

Madelaine Jakobsson
Grethel Broman

Robertsfors kommun

Petra Andersin
Lars Tängden

Umeå kommun

Hans Lindberg
Anders Ågren

Vindelns kommun

Mathias Haglund
Tomas Nilsson

Vännäs kommun

Anna Frej
Anders Nilsson

Örnsköldsviks kommun

Anna-Britta Åkerlind
Carolina Sondell

Kontakt

Anna Frej
Vännäs
ordförande
anna.frej@vannas.se

Mötestider 2024

22 februari, 09.00–12.00, Umeå

14 juni', 09.00–16.00, Vännäs

10 oktober, 13.00–16.00

12 december, 11.00–19.00

Regionresa 2024

15–16 augusti

Sidan publicerades