Positionering

Umeåregionen behöver befolkningsökning genom inflyttning. Vi måste attrahera nya människor för att klara kompetensförsörjningen. Umeåregionen ska vara attraktiv för företag och medborgare. Vi behöver öka kännedomen nationellt och internationellt genom koordinerade insatser. Stimulanser för inflyttning bör handla om breda erbjudanden till enskilda individer som dessutom behöver vara mycket konkreta och stödjas av marknadsföring och information. Umeåregionen ska utveckla positioneringsarbetet på flera nivåer för att skapa förutsättningar för fortsatt god utveckling framåt.

En kommunikatör från varje kommun ingår i en arbetsgrupp för positionering.

Uppdrag

  • Övergripande synliggöra Umeåregionen.
  • Tillsammans med projektgruppen för Attrahera flera samt Landsbygdsutvecklingsgruppen ta fram förslag på insatser för att ge ökad attraktivitet för och ökad kännedom om Umeåregionen.

Arbetsgrupp

Bjurholm

Bibbi Eklund
bibbi.eklund@bjurholm.se

Nordmaling

Jakob Norstedt
Jakob.Norstedt@nordmaling.se

Robertsfors

Hilda Vidmark
hilda.vidmark@robertsfors.se

Umeå

Håkan Göransson
hakan.goransson@umea.se

Vindeln

Niklas Westman
niklas.westman@vindeln.se

Vännäs

Sofia Carlström
sofia.carlstrom@vannas.se

Örnsköldsvik

Sven Alveryd
sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Sidan publicerades