Organisation

Regionrådet

Regionrådet står för den politiska och strategiska ledningen när det gäller samarbetet i Umeåregionen. I regionrådet sitter ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i alla kommuner. Regionrådet sammanträder cirka fyra gånger per år och ordförandeskapet följer kommunalvalens mandatperioder.

Ledamöter i regionrådet

Kommunchefsgruppen

Kommunchefsgruppen, där alla kommunchefer är med, är den operativa styrgruppen som styr samverkansarbetet. Kommunchefsgruppen träffas cirka sex gånger per år. Ordförande i kommunchefsgruppen är Therese Berg, kommun­direktör i Vindelns kommun.

Läs mer om kommunchefsgruppen

Kansliet

Kansliet bereder ärenden och är föredragande i regionrådet och kommunchefsgruppen, hjälper arbetsgrupperna och ansvarar bland annat för ekonomi, administration, marknadsföring, information och omvärldsbevakning.

Sidan publicerades