Grafisk profil

Här kan du ladda ner Umeåregionens grafiska profil, logotyp i olika varianter, illustrationselement och teckensnitt.

Grafisk guide

Umeåregionens grafiska guide beskriver hur Umeåregionens logotyp används och hur Umeåregionen presenteras visuellt vid kommunikation med externa målgrupper.

Umeåregionens grafiska profil , 150 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Logotyper

Grafiska element

Umeåregionens prickkarta används som en dekoration och ett komplement till den grafiska formen.

Teckensnitt

Teckensnittet News Gothic används i trycksaker och annonser när Umeåregionen kommuniceras med externa målgrupper.

Sidan publicerades