Bildtext: Leader är en fransk förkortning för "Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale", vilket betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygder.

Umeåregionen ansöker om att bilda nytt leaderområde!

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner tillsammans med URnära ideell förening och andra partners inom ideell och privat sektor kommer att ansöka om att bilda ett leaderområde för Umeåregionen.

Ett leaderområde får endast omfatta orter med upp till 20 000 invånare. Det betyder att hela Umeåregionen utom Umeå stad kommer att ingå i det tänkta leaderområdet.


Leader i Umeåregionen - Tillsammans för utveckling!

Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela Europa och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område.

Med hjälp av Leader kan du som har idéer om den lokala utvecklingen av din bygd föra fram dem, engagera dig och söka pengar till utvecklingsprojekt. Det handlar helt enkelt om att utveckla landsbygder och lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Leaderområden finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.


Hur fungerar Leader?

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin tas fram i ett partnerskap mellan ideell, privat och offentlig sektor. Strategin ska bland annat beskriva vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, skapa nya företag och hur området kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

När strategin är framtagen så bildar aktörer från de tre sektorerna, en ideell förening för att driva arbetet. Det geografiska område som föreningen arbetar inom kallas för leaderområde. I varje leaderområde finns även ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot projektansökningar. 


Vad har gjorts hittills och vad görs just nu?

Under maj månad har totalt 4 workshops ordnats där över 100 engagerade personer från de tre sektorerna deltagit. Syftet med träffarna har varit att diskutera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i Umeåregionen. Resultaten av dessa diskussioner kommer ligga till grund för den kommande utvecklingsstrategin.  

Missade du dessa workshops, men vill ändå vara delaktig i arbetet? Eller har det kanske dykt upp fler tankar och inspel hos dig som deltog? 

Ingen fara! Du har chansen att svara på samma frågor som deltagarna i workshopen genom att fylla i en digital enkät!

Även du som deltog på workshopen är varmt välkommen att fylla i enkäten för att skicka in ytterligare tankar och inspel. Enkäten ligger öppen till 4 juli. Sprid gärna denna information i era nätverk och kanaler!   

Länk till digital enkät: https://forms.gle/wTmm2wLpRt3pwngo7


Hjälp oss att stärka ungdomsperspektivet!

Vi behöver fler unga röster som är med och tycker till om Umeåregionens framtida utveckling. Därför har vi tagit fram en digital enkät specifikt riktad till personer under 25 år. Enkäten för unga ligger öppen till 4 juli. Sprid gärna denna information i era nätverk och kanaler och tipsa oss om unga som ni tror skulle vara intresserade att delta i det här arbetet.   
 
Länk till digital enkät för ungahttps://forms.gle/d9gRQGQHp3aDZdkcA  

Workshop för unga i Umeåregionen
När? 10 juni kl. 14-15
Var? Digitalt via Zoom, länk skickas vid anmälan.
För vem? Personer under 25 år boende i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå (ej Umeå stad), Vindeln och Vännäs kommuner.

Anmäl dig HÄR eller genom att klicka på denna länk: https://forms.gle/TDJU3T7cBLC47M147

Vad händer härnäst?

Goda tankar och idéer om områdets behov och utvecklingsmöjligheter samlas in, både utifrån de workshops som genomförts och genom svaren från de digitala enkäterna. Med utgångspunkt från detta skrivs sedan en remissversion av utvecklingsstrategi fram. Det kommer att finnas möjlighet att tycka till om remissversionen i slutet av sommaren. Under hösten bearbetas strategin ytterligare utifrån de synpunkter och remissvar som inkommit. Därefter skickas strategin in till Jordbruksverket senast den 15 oktober, tillsammans med en ansökan om att bilda ett leaderområde.  
 
Om strategin blir godkänd så kommer det under år 2022 ske ett kompletteringsarbete. Den nya programperioden startar januari 2023.  


Missade du dessa workshops, men vill ändå vara delaktig i arbetet? Eller har det kanske dykt upp fler tankar och inspel hos dig som deltog? 

Ingen fara! Du har chansen att svara på samma frågor som deltagarna i workshopen genom att fylla i en digital enkät!

Även du som deltog på workshopen är varmt välkommen att fylla i enkäten för att skicka in ytterligare tankar och inspel.

Klicka HÄR eller på länken: https://forms.gle/wTmm2wLpRt3pwngo7

 

Hjälp oss stärka ungodmsperspektivet!

Vi behöver fler unga röster som är med och tycker till om Umeåregionens framtida utveckling. Därför ordnas en extra digital workshop särskilt riktad till personer under 25 år den 10 juni kl. 14-15.

Vi har även tagit fram en digital enkät specifikt riktad till personer under 25 år. Enkäten ligger öppen till 4 juli. Sprid gärna denna information i era nätverk och kanaler och tipsa oss om unga som ni tror skulle vara intresserade att delta i det här arbetet.

Länk till digital enkät för unga:
https://forms.gle/d9gRQGQHp3aDZdkcA

Workshop för unga i Umeåregionen
När? 10 juni kl. 14-15
Var? Digitalt via Zoom, länk skickas vid anmälan.
För vem? Personer under 25 år boende i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå (ej Umeå stad), Vindeln och Vännäs kommuner.

Anmäl dig HÄR eller genom att klicka på denna länk: https://forms.gle/TDJU3T7cBLC47M147


På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.