Umeåregionrådet

Umeåregionrådet står för den politiska och strategiska ledningen för samarbetet i Umeåregionen. Rådets ledamöter är ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i Umeåregionens alla kommuner. Regionrådet brukar sammanträda fyra gånger per år och vid mötena deltar även kommuncheferna. Ordförandeskapet i Regionrådet följer kommunernas mandatperioder.

Ledamöter


Bjurholms kommun

Christina Lidström

Linda Berglund

Nordmalings kommun

Madelaine Jakobsson, vice ordförande

Grethel Broman

Robertsfors kommun

Patrik Nilsson, ordförande

Lars Tängden

Umeå kommun

Hans Lindberg

Anders Ågren

Vindelns kommun

Mathias Haglund

Helena Lundgren  

Vännäs kommun

Anna Frej

Anders Nilsson

Örnsköldsviks kommun

Per Nylén

Anna-Britta Åkerlind

Kontaktperson


Patrik Nilsson
Ordförande
Umeåregionens Regionråd
Kontor: 0934 - 140 08
Mobil: 070-297 82 22
E-post

Minnesanteckningar


Anteckningar från Umeåregionrådets (tidigare kallat Regionrådet) möten tre år tillbaka. Kontakta kansliet för bilagor till anteckningarna och för äldre minnesanteckningar.

Klicka på datumen för att hämta minnesanteckningarna:

2020-12-03 Pdf, 82.1 kB.

2020-09-18 Pdf, 74.6 kB.

2020-06-04 Pdf, 654.6 kB.

2020-02-17 Pdf, 45.5 kB.

2019-11-29 Pdf, 69.8 kB.

2019-09-05 Pdf, 62.7 kB.

2019-05-09 Pdf, 112.1 kB.

2019-02-07 Pdf, 190.3 kB.

2018-11-22 Pdf, 365.8 kB.

2018-09-17 (utgick)

2018-08-23 Pdf, 35.1 kB. (extrainsatt)

2018-05-17 Pdf, 77.8 kB.

2018-02-01 (utgick)

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.