Umeåregionrådet

Umeåregionrådet står för den politiska och strategiska ledningen för samarbetet i Umeåregionen. Rådets ledamöter är ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i Umeåregionens alla kommuner. Regionrådet brukar sammanträda fyra gånger per år och vid mötena deltar även kommuncheferna. Ordförandeskapet i Regionrådet följer kommunernas mandatperioder.

Ledamöter


Bjurholms kommun

Christina Lidström

Linda Berglund

Nordmalings kommun

Madelaine Jakobsson

Grethel Broman

Robertsfors kommun

Petra Andersin

Lars Tängden

Umeå kommun

Hans Lindberg

Anders Ågren

Vindelns kommun

Mathias Haglund

Tomas Nilsson  

Vännäs kommun

Anna Frej

Anders Nilsson

Örnsköldsviks kommun

Anna-Britta Åkerlind

Carolina Sondell

Kontaktperson


Mathias Haglund, Vindeln, ordförande
E-post

Mötestider 2023


Fredag 3 mars 09.00-12.00.

Torsdag 8 juni 13.00-16.00.

Torsdag 12 oktober 09.00-12.00.

Torsdag 23 november 09.00-12.00.

Regionkonferens 2023


10-11 augusti, Ulvön.

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.