Godstransport

Alla kommuner ska kännas sig som vinnare vid upphandling

I över 25 år har Umeåregionens kommuner samarbetat på olika sätt när det gäller upphandlingar. Umeå kommun har frågat övriga kommuner vilka upphandlingar kring ramavtal de vill delta i. När Umeå kommun har fattat beslut har kranskommunerna tecknat egna avtal. På senare år har även Umeå kommun, vid behov och på begäran, hjälpt kranskommunerna med egna specifika upphandlingar. Umeå kommun erbjuder också kranskommunerna stöd, råd och utbildning/information.

Samarbetet ska skapa förutsättningar för att alla kommuner i Umeåregionen ska känna sig som vinnare vid upphandlingar. Arbetsgruppens huvuduppgifter är att skapa en gemensam upphandlingspolicy och att utarbeta former för hur upphandlingssamarbetet ska fungera. Dessutom ska de utvärdera hur samarbetet fungerar och vid behov ändra rutinerna för upphandling.

Mer information

 

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Pia Wangberg
Umeå kommun
E-post

Övriga medlemmar

Maria Egelby
Bjurholms kommun
maria.egelby@bjurholm.se

Olof Norberg
Robertsfors kommun
olof.norberg@robertsfors.se

Karolina Johansson
Vännäs kommun
karolina.johansson@vannas.se

Erika Johansson
Vindelns kommun Erika.johansson@vindeln.se

Jonas Wallin
Nordmaling kommun
E-post


 På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.