Forsränning

Utveckling genom turism

I Umeåregionen samarbetar kommunerna med att utveckla turistnäringen. Genom ett bra samarbete stärker kommunerna i Umeåregionen turismens positiva effekter och bidrar till ökad tillväxt i regionen. Arbetsgruppen ansvar för att planera regionens gemensamma turistaktiviteter och utveckling.   

Syftet med samarbetet är att bidra till ökad tillväxt och ökad sysselsättning. Samarbetet effektiviserar turisinformationen och marknadsföringen. Arbetsgruppen samverkar med företag och projekt  för att skapa en bra och attraktiv tursitnäring och man tar fram gemensamma åtgärder för att främja besöksnäringen.

Marknadsföring, distribution och information är gemensam genom webbplatsen www.visitumea.se och annonser och kommunerna jobbar med kvalitetssäkring av olika turistföretag. Kravet från kommunerna på turistföretagen är att de ska ha F/FA skattsedel, ansvarsförsäkring och i förekommande fall resegaranti. Arbetsgruppen ska se till att alla turistföretag ska ha samma kvalitetskrav i framtiden.

Mer information​

https://www.visitumea.se/sv

 

Kontaktperson

Johanna Palmlöf Brus

070- 67 22 609

johanna.palmlof@visitumea.se

 

ArbetsgruppKontaktperson

Erja Back
Umeå kommun
Tel. 090-16 34 24
E-post

Övriga medlemmar

Claudia Wieczorek
Tel. 0932-141 41
Bjurholms kommun
E-post

Conny Nordendahl
Nordmalings kommun
Tel. 0930-143 85
E-post

Ann Lindberg
Robertsfors kommun
Tel. 0934-141 11
E-post

Malin Bjurén
Vindelns kommun
Tel.0933-142 34
E-post

Emelie Höglander
Vännäs kommun
Tel. 0935-141 18
E-post

Karin Björk Umeå kommun
Tel. 090-16 16 88
E-post


På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.