Forsränning

Utveckling genom turism

Umeåregionens kommuner (Örnsköldsvik undantaget) samverkar genom ett uppdragsavtal med avsikt att skapa förutsättningar och utveckling för deltagande kommuner vad avser destinationsutveckling, marknadsföring och införsäljning av det privatturistiska innehållet mot relevanta målgrupper och marknader.

Utgångspunkten för avtalet är Umeåregionens gemensamma strategi för privatturism. Syftet med Umeåregionens samarbete är att öka antalet inresande och förstärka besöksnäringens position i Umeåregionen genom att utveckla och positionera en hållbar destination.

Arbetsgruppens uppdrag är att utvärdera uppdragsavtalet med Visit Umeå.

Mer information​

https://www.visitumea.se/sv

Kontaktperson Visit Umeå:

Gabriella Hed Vall, VD Visit Umeå
E-post

Kontaktperson arbetsgruppen

Johanna Palmlöf Brus
E-post

Arbetsgrupp


Medlemmar

Claudia Wieczorek
Tel. 0932-141 41
Bjurholms kommun
E-post

Jan Nääs
Nordmalings kommun
Tel. 0930-140 15
E-post

Emma Bergman
Robertsfors kommun
Tel. 0733-656573
E-post

Angelica Johansson
Vindelns kommun
Tel.070-233 26 21
E-post

Emelie Höglander
Vännäs kommun
Tel. 0935-141 18
E-post

Karin Björk
Umeå kommun
Tel. 090-16 16 88
E-post


På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.