För bättre stöd med maximal kvalitet

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen ett särskilt ansvar för barn, ungdomar, äldre, personer med missbruksproblem och personer med olika former av funktionsnedsättningar. Inom Umeåregionen har kommunerna valt att samarbeta med frågor inom socialtjänstens område för att kunna ge dessa grupper en så bra service som möjligt  

Syftet med att kommunerna samarbetar är att gemensamt kunna möta utmaningar som grundar sig i till exempel förändringar i lagstiftning, förändrade villkor och ökade krav i allmänhet. De försöker nyttja den kompetens som finns ute i kommunerna för att genom erfarenhetsutbyte kunna utveckla och effektivisera socialtjänsten.

Arbetsgruppen består av motsvarande förvaltningschefer från kommunerna med ansvar för verksamhetsområden inom individ- och familjeomsorg, handikappomsorg samt äldreomsorg.

Arbetsgruppen arbetar inom ett antal olika områden till exempel har de utvecklat en gemensam verksamhet "Familjehemscentrum" som arbetar med rekrytering av och stöd till familjehem, de undersöker möjligheterna till samordning av gemensam familjerådgivning, de har en gemensam fortbildningsplanering och de har utrett möjligheterna samt behovet av en gemensam juristfunktion inom socialrätt. Dessutom har de samordnat socialjoursverksamhet inom tre av kommunerna. Den här samverkan mellan kommunerna inom Umeåregionen gynnar alla medborgare. 

Mer information


Socialtjänstchefsgruppen initierade Familjehemscentrum i Umeåregionen


Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Ulf Norberg
Vännäs kommun
Telefon: 0935-143 00
E-post

Övriga medlemmar

Jhonas Nilsson
Robertsfors kommun
E-post

Andreas Witt
Nordmalings kommun
E-post

Staffan Berggren.
Bjurholms kommun
E-post

Karolina Lundqvist
Umeå kommun
E-post

Pernilla Henriksson
Umeå kommun
E-post

Mats Morin
Vindelns kommun
E-post

Katarina Jensstad
Örnsköldsviks kommun
E-post


På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.