Kommunerna är stora arbetsgivare

På många orter är kommunerna en av de största arbetsgivarna. Därför är det viktigt att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig kommunal arbetsmarknad och tydliggöra kommunens roll som arbetsgivare. Den kommunala arbetsmarknaden lyfts fram gentemot högskolor, universitet, arbetsmarknadsadsmyndigheter och allmänheten bla genom gemensamma marknadsföringsinsatser. Man samarbetar även inom personalfrågor, anställningsvillkor, kollektivavtal och pensioner. Genom att kommunerna har gemensamma kompetensutvecklingsinsatser så kan även de mindre kommunerna få tillgång till kvalificerade och kostnadseffektiva utvecklingsinsatser och då utvecklas den kommunala administrationen.

Mer information


Arbetsgruppens medlemmar


Susanne Brändström
Bjurholms kommun
E-post

Birgitta Forsberg
Umeå kommun
E-post

Göran Dahle
Vindelns kommun
E-post

Katarina Häggström
Vännäs kommun
E-post

Sara Häggström
Robertsfors kommun
E-post

Nils Hörnström
Örnsköldsviks kommun
E-post

Ann-Christin Fjellman
Nordmalings kommun
E-post

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.