En av landets främsta tillväxtregioner

Umeå är en av Sveriges främsta tillväxtregioner och näringslivschefsarbetsgruppen är en viktig faktor för att regionen ska fortsätta att vara det. Samordning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna är viktigt. För att regionen ska kunna utvecklas samarbetar näringslivscheferna inom näringsutveckling, tillväxt och utvecklingsfrågor. Syftet är att öka tillväxten i kommunerna genom att bla marknadsföra regionen avseende boende och företagande. Man ser till att det är ett öppet och stödjande klimat för företagsetablering och utveckling. Man utvecklar även lokala, regionala och internationella nätverk. Det finns några huvudområden man samverkar kring:  fysisk och digital infrastruktur, mellan skola och näringslivet för att främja entreprenörskap och kompetensutveckling, att tydliggöra sambandet mellan kommunerna och regional företagsamhet  och att marknadsföra Umeåregionen som konkurrenskraftig mot hela världen.

Mer information


 


Arbetsgrupp


Kontaktperson

Peter Juneblad
Umeå kommun
E-post

Övriga medlemmar

Conny Nordendahl
Nordmalings kommun
E-post

Olof Norberg
Robertsfors kommun
E-post

Angelica Johansson
Vindelns kommun
E-post

Christin Westman
Vännäs kommun
E-post

Fredrik Holmgren
Örnsköldsviks kommun
E-post

Claudia Wieczorek
Bjurholms kommun
E-post

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.