Gemensam utveckling i våra landsbygder!

Tillsammans arbetar vi för att skapa en livskraftig, utvecklingsriktad och stark arbetsmarknadsregion.

En stor del av Umeåregionen utgörs av landsbygder och dessa bidrar i mångt och mycket till kommunernas utveckling, attraktivtet och tillväxt. Detta sker i växelverkan med våra städer och tätorter.

Under 2018-2020 har Umeåregionens kommuner tillsammans arbetat fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi. Denna kan både ses som en nulägesbeskrivning av hur Umeåregionens landsbygder faktiskt ser ut, vilka värden, resurser och särdrag som finns just här.

Framför allt ska strategin ses som en vägvisare framåt - en gemensam samsyn över vilka områden inom landsbygdsutveckling som kommunerna har som störst nytta av att samverka tillsammans. Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen ersätter inte kommunernas egna planer, program eller beslut för landsbygdsutveckling.

Ladda ner Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi (pdf) Pdf, 3.9 MB.

Kontaktpersoner

Lisa A Lindberg
kanslichef
Umeåregionen
090-16 13 32
070-644 11 47
lisa.a.lindberg@umea.se

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.