Gemensam utveckling i våra landsbygder!

Tillsammans arbetar vi för att skapa en livskraftig, utvecklingsriktad och stark arbetsmarknadsregion.

En stor del av Umeåregionen utgörs av landsbygder och dessa bidrar i mångt och mycket till kommunernas utveckling, attraktivtet och tillväxt. Detta sker i växelverkan med våra städer och tätorter.

Umeåregionens kommuner har tillsammans arbetat fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi. Denna kan ses som en nulägesbeskrivning av hur Umeåregionens landsbygder faktiskt ser ut, vilka värden, resurser och särdrag som finns just här. Med framför allt ska strategin ses som en vägvisare framåt - en gemensam samsyn över vilka områden inom landsbygdsutveckling som kommunerna har som störst nytta av att samverka tillsammans. Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen ersätter inte kommunernas egna planer, program eller beslut för landsbygdsutveckling.

Ladda ner Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi (pdf) Pdf, 3.9 MB.

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på det leaderområde som under EU-programperioden 2023–2027 ska bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen. Med hjälp av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för utvecklingsprojekt. Läs mer via Ideriket 2030 – Lokal utvecklingsstrategi.

Kontaktperson

Jennie Bergvall Kalén

090-16 14 74 jennie.bergvall.kalen@umea.seArbetsgruppens medlemmar

Claudia Wieczorek, Bjurholm

Ann-Sofie Appelblad, Nordmaling

Annika Nordenstam, Vännäs

Emma Bergman,Robertsfors

Malin Bjurén, Vindeln

Linnéa Egnor Byström, Örnsköldsvik

Linn Alexandersson, Umeå

 

Kontaktperson Idériket 2030

Maria Bergsten, 0730-37 57 44

 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.