Bibliotek

Låntagare vinner på bibliotekens samarbete

"En för alla, alla för en" är ett ordspråk som passar biblioteken i Umeåregionen. Genom ett framgångsrikt samarbete och modern teknik har gränser mellan kommuner och bibliotek överbryggats och tillgängligheten blivit bättre. Tanken är att bibliotekens tjänster ska kunna nås av alla på lika villkor.

Gemensam katalog och gemensamt lånekort gör att böcker kan lånas och lämnas tillbaka i vilket bibliotek som helst i regionen. Andra fördelar samarbetet har gett är större gemensamt bestånd av böcker och andra medier, effektiviseringar och stordriftsfördelar. Det har också resulterat i bättre service till besökare och utveckling av webbtjänster, till exempel webbplatsen www.minabibliotek.se. Där kan besökarna få tillgång till sina egna sidor för att sköta sina boklån, reservationer och omlån. Besökarna kan också betygsätta och märka bibliotekets böcker, filmer och andra medier med nyckelord, diskutera med andra låntagare i öppna forum och kontakta bibliotekspersonal.

Audio Index, det talande biblioteket, är ett världsunikt hjälpmedel som med avancerad talsyntesteknik gör det möjligt för synskadade och personer med läshinder att botanisera bland talböcker och bibliotekens tjänster. Besökaren kan få titlar och information om böcker upplästa i hörlurar genom att peka med en fingerläsare på en bok.

Samverkan mellan Umeåregionens bibliotek gav eko ute i världen då samarbetet 2008 belönades med FN:s pris "United Nations Public Service Award" för "bästa innovation i offentlig sektor", mycket tack vare de tekniska innovationerna AudioIndex och minabibliotek.se.

Bibliotekssamarbetet är ett tydligt exempel på att samverkan bidrar till ökad tillväxt. Kultur och utbildning är viktiga konkurrensfaktorer för att människor och företag ska stanna kvar, flytta in och växa i Umeåregionen. Genom väl fungerande bibliotek som använder ny teknik ökar till exempel möjligheterna att utbilda sig på sin hemort.

Mer information


Mina bibliotek.se
Information om böcker, filmer, musik, arrangemang, tips och nyheter.

De sex musketörerna Pdf, 2.5 MB.
Slutrapport om Bibliotek 2007

United Nations Public Sector Award 2008

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson och ordförande

Carina Zakrisson
Vännäs kommun
E-post


Övriga medlemmar

Karin Gulliksson
Bjurholms kommun
E-post

Tommy Bildström
Nordmalings kommun
E-post


Åsa Grenholm
Robertsfors kommun
E-post


Catarina Henfridsson
Vindelns kommun
E-post


Anna-Lena Hedman
Vännäs kommun
E-post

Gith Kvarnström
Umeå kommun
E-post

Gunilla Brinck
Umeå kommun
E-post

Helena Karlström
Umeå kommun
E-post

Ingegerd Frankki
Umeå kommun
E-post

Victoria Edman
Umeå kommun
E-post

 

Åke Samuelsson
Umeå kommun
E-post

 


På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.