Startberedd löpare

Samverkan för ökad säkerhet

En effektiv och välorganiserad krisberedskap är viktigt i hela regionen. Genom samverkan kan vi utveckla beredskapen i varje kommun och öka stabiliteten inom samhällsviktig verksamhet. Genom detta uppnår vi en ökad säkerhet för invånarna i Umeåregionen. . Det handlar om hur kommunerna ska arbeta förebyggande för att uppnå en god krishanteringsförmåga

Rutiner och ansvarfördelning tydliggörs för insatser som drabbar kommuninnevånarna vid extraordinära händelser. Samarbetet ger även ett erfarenhetsutbyte som bidrar till ökad kunskap och effektivitet vilket gör att vi kan identifierar gemensamma risker och sårbarheter.


Mer informationArbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Vakant


Övriga medlemmar

Lars Kinnunen
Nordmalings kommun
Tel. 0930-14119
E-post

Malin Andersson
Vindelns kommun
Tel. 0933-14130
E-post

Malin Österlund
Vännäs kommun
Tel.
E-post

Erika Berg
Robertsfors kommun
Tel. 0933-14130
E-post

Camilla Adolfsson
Umeå kommun
Tel. 090-16 22 37

Pernilla Lilja Wrenman
Umeå kommun
Tel. 070- 950 49 42
E-post

Veronica Tengman Bylund
Bjurholms kommun
Tel. 0932-141 68
E-post

Josefin Adnerhill
Örnsköldsviks kommun
Tel. 0660-785 27
E-post

Anna Widmark
Örnsköldsviks kommun
Tel. 0660-787 08
E-postPå www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.