Tillsammans för tillväxt och goda livsvillkor

Kommunerna i Umeåregionen har en naturlig samhörighet och arbetar tillsammans för att främja näringsliv och tillväxt, och för bra livsvillkor och samhällsservice.

Samarbetet har medfört att kommunernas arbete blivit effektivare och att gemensamma resurser kan användas på ett bättre sätt, till exempel inom förvaltning, turism, utbildning och näringslivsinriktade insatser. Samverkan gör också handlingskraften större genom att kommunerna tillsammans kan erbjuda tjänster och service till en lägre kostnad.

Umeåregionen är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Här finns två universitet, ett dynamiskt näringsliv och ett rikt kulturliv. Samverkan och idéutveckling över kommungränserna ger goda möjligheter för människor och företag att utvecklas.

Stabilt nätverk samverkar

 

Det stabila nätverket, de gemensamma visionerna och det nära och väl förankrade samarbetet gör Umeåregionen unik. Genom att kommunerna hjälps åt har Umeåregionen också en stark tillväxt, bland annat via företagsetableringar.

Samarbetet präglas av ömsesidigt förtroende och en öppen dialog som har suddat ut gränser och samlat resurser. Ständiga erfarenhets- och kunskapsutbyten mellan tjänstemän och politiker tillför alla ett mervärde.

Umeåregionen är en funktionell region genom att många rör sig naturligt över kommungränserna för att studera, jobba och eller bo. Varje dag pendlar 5 000 personer inom regionen för att de trivs och vill bo här.

"Kommunerna kan
erbjuda service till en lägre kostnad"

"Tillsammans effektiviserar
vi de kommunala förvaltningarna"

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.