Vill du bli en flyktingguide/språkvän?

Projektet Flyktingguide/språkvän pågick under 2014 och avslutades 30 juni 2015 och arbetade med att nyanlända fick kontakt med etablerade personer i Sverige i syfte att deras vardag underlättas, de lär sig svenska snabbare samt de sociala koderna. Liknande arbete kommer att fortgå fast i annan regi. Vill du veta mer och är intresserad att bidra se kontaktuppgifter till höger.

Flyktingguide/språkvän är ett sätt att umgås över gränserna.

Meningen var att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Du som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och vill göra en frivilliginsats på fritiden kan bli språkvän. Du kan vara en person, en familj, en grupp eller ett företag/förening.

Du kan välja mellan att fylla i direkt i datorn eller skriva ut en anmälan. Till vänster finns webbanmälan och till höger hittar du en nedladdningsbar version.

Projektet Flyktingguide/språkvän avslutades 30 juni 2015.

Vän i Umeå fortsätter med samma verksamhet.


Jag vill bli en språkvän


Ladda ner en blankett Pdf, 29.8 kB.

Jag vill ha en språkvän


Ladda ner en blankett Pdf, 30 kB.

Kontaktperson

Vän i Umeå
Åsa Norin
072-5391146

mejl

Vän i Umeås Facebooksida

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.