Satellitkontor

Vi har ett satellitkontor i Umeå för tjänstemän och politiker inom Umeåregionen. Satellitkontoret ligger på Renmarkstorget 5 D och är en plats för samarbete och samverkan men även en kontorsyta att nyttja mellan sammanträden.

 

Boka via

https://outlook.office365.com/owa/calendar/SatellitkontoretBokningar@umea.onmicrosoft.com/bookings/ 

Koder erhålls via kanslichef Lena Sandlin eller respektive kommunsekreterare/kanslichef/stabschef.

 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.