Organisation i Umeåregionen

Regionrådet


Regionrådet står för den politiska och strategiska ledningen när det gäller samarbetet i Umeåregionen. I regionrådet sitter ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i alla kommuner. Regionrådet sammanträder ca fyra gånger per år och ordförandeskapet följer kommunalvalens mandatperioder.

Ordförande i Umeåregionrådet är Patrik Nilsson kommunstyrelsens ordförande i Robertsfors kommun.

Kommunchefsgruppen


Kommunchefsgruppen, där alla kommunchefer är med, är den operativa styrgruppen som styr samverkansarbetet. Kommunchefsgruppen träffas ca sex gånger per år. Ordförande i kommunchefsgruppen är Karin Ahnqvist, kommunchef i Robertsfors kommun.

Kansliet


Kansliet bereder ärenden och är föredragande i regionrådet och kommunchefsgruppen, hjälper arbetsgrupperna och ansvarar bland annat för ekonomi, administration, marknadsföring, information och omvärldsbevakning.

Lisa A Lindberg
kanslichef
Umeåregionen
070-644 11 47 
E-post

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.