Om samarbetet

Umeåregionen – en arbetsmarknadsregion!

Umeåregionen är en attraktiv, närings- och arbetsmarknadsregion där invånare och företag i hög utsträckning nyttjar hela regionen för inkomst, utveckling, arbete, studier, fritid och boende.

För att med gemensamma krafter stärka både Umeåregionen som arbetsmarknadsregion och de enskilda kommunernas verksamheter och utveckling har Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och Umeå kommuner samarbetat sedan 1993. Örnsköldsviks kommun gick med i samarbetet 2013.

Umeåregionens kommuner arbetar tillsammans för att skapa en livskraftig, utvecklingsinriktad och stark region!

Umeåregionens tre ben

De två övergripande syftena med Umeåregionsamarbetet är att ”Utveckla arbetsmarknadsregionen” och att ”Effektivisera kommunal verksamhet”.

Allt samarbete vilar på demokratisk grund och följer de principer som gäller kommunal verksamhet. Detta är grunden för allt samarbete mellan kommunerna i Umeåregionen och har kommit att kallas ”Umeåregionens tre ben”.

 • Utveckla arbetsmarknadsregionen
  Umeåregionen ska vara en stark arbetsmarknadsregion med god tillgång till kompetens och arbete. Genom samarbete och samverkan skapar kommunerna goda förutsättningar för en växande befolkning att leva, bo, arbeta och studera och för fler företag och organisationer att bildas, etableras och utvecklas på ett hållbart sätt inom Umeåregionen.

  Samverkan och samarbete sker för att stärka arbetet för ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbart samhälle med goda och jämställda livs- och näringsvillkor för alla invånare och företag. En attraktiv region att leva i och att besöka.

 • Effektivisera kommunal verksamhet
  Kommunerna arbetar tillsammans för att ge invånarna bästa möjliga service. Genom samarbete och samverkan över kommungränserna verkar kommunerna för utveckling av effektivt utförd välfärdsservice av hög kvalité som säkrar välfärdsutbudet och det kommunala uppdraget i hela Umeåregionen.

 • Demokratiskt förankrad samverkan
  De beslut som fattas ska kännetecknas av transparens och kommunalt självbestämmande. Inriktningsbeslut tas alltid i konsensus och varje kommun är självstyrande. Genom regelbundna träffar i Umeåregionrådet, kommunchefsgruppen och arbetsgrupper skapas en miljö för ömsesidigt informationsutbyte, för dialog kring gemensamma utmaningar och möjligheter och för demokratiskt beslutsfattande.
 

Fakta om Umeåregionen

Samarbetet formaliserades 1993 av Bjurholms, Nordmalings, Robetsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner. Sedan 2013 är Örnsköldsviks kommun en del av samarbetet.

Umeåregionen är ett funktionellt samarbete där alla kommuner är självstyrande. Samarbetet bygger på frivillighet, demokratisk förankring och konsensus.

Kommunernas kommunstyrelseordförande och vice ordförande träffas regelbundet för att peka ut riktningen för arbetet. Totalt 14 politiska representanter.

Kommunernas högsta chefer, kommuncheferna, står för den operativa ledningen.

Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper, genom gemensamma projekt, helt gemensam verksamhet och genom avtalssamverkan.


Ladda ner jubileumsskriften "Umeåregionen 20 år"​

​​

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.