Kommunchefer samverkar för utveckling och effektivitet

Inom Umeåregionen samverkar kommunernas högsta operativa chefer för att gemensamt kunna skapa en hållbar utveckling i Umeåregionen. Kommunchefsgruppen är den högsta operativa ledningen för Umeåregionen och gruppens ansvarsområden är att ta initiativ till nya samverkans- och utvecklingsområden. De ska även ansvara för den strategiska utvecklingen av verksamheten, samt stå för den övergripande uppföljningen av verksamhetens kvalitet och resultat.

Det övergripande syftet med kommunernas samarbete är att genom ett demokratiskt förankrat arbete utveckla regionen och effektivisera den kommunala förvaltningen. Kommunchefsgruppen arbeta för att Umeåregionens sex kommuner gemensamt verkar för att skapa en hållbar utveckling inom regionen. Samarbetet inom arbetsgruppen ska vara resultatorienterat och leda till konkreta och tydliga effekter för kommunerna.

De viktigaste uppgifterna inom kommunchefsgruppen är ledning och förankring inom Umeåregionsamarbetet. De arbetar på uppdrag av Regionrådet, som är Umeåregionens politiska ledning, för styra arbetsgrupperna åt det håll politikerna vill. De fördelar arbetsuppgifter till Umeåregionens kanslichef och till arbetsgrupperna, samt att bistår arbetsgrupperna vid behov.

Kommuncheferna inom Umeåregionen samordnar kommunala uppgifter för att bidra till en mer effektiv förvaltning. Samarbete bidrar till att skapa en kostnadseffektiv verksamhet med en hög kvalité för största möjliga nytta för medborgarna.

Sammanträdesplan 2023

  • Torsdag 19 januari 13.00-17.00 Satellitkontoret.
  • Torsdag 16 februari 09.00-16.00 Umeå.
  • Torsdag 30-31 mars lunch- lunch Umeå.
  • Fredag 5 maj Regionkonferens Heldag Örnsköldsvik
  • Torsdag 11 maj13.00-16.00 Digitalt
  • Torsdag 29 juni13.00-16.00 Digitalt
  • Torsdag 28 september 13.00-16.00 Digitalt
  • Torsdag 19 oktober 13.00-16.00, Nordmaling
  • Torsdag 9 november09.00-12.00. Digitalt

Kontaktperson


Lena Sandlin
vik Kanslichef
Mobil: 070-336 01 13
E-post

Arbetsgruppens medlemmar

Ordförande

Therese Berg
Vindelns kommun
E-post

Övriga medlemmar

Magnus Haglund
Örnsköldsviks kommun
E-post

Jimmy Johansson
Bjurholms kommun
E-post

Fredrick Berglund
Nordmalings kommun
E-post

Margaretha Alfredsson
Umeå kommun
E-post

Karolina Johansson
Vännäs kommun
E-post

Anders Persson
Robertsfors kommun
E-post

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.