Kommunchefer samverkar för utveckling och effektivitet

Inom Umeåregionen samverkar kommunernas högsta operativa chefer för att gemensamt kunna skapa en hållbar utveckling i Umeåregionen. Kommunchefsgruppen är den högsta operativa ledningen för Umeåregionen och gruppens ansvarsområden är att ta initiativ till nya samverkans- och utvecklingsområden. De ska även ansvara för den strategiska utvecklingen av verksamheten, samt stå för den övergripande uppföljningen av verksamhetens kvalitet och resultat.

Det övergripande syftet med kommunernas samarbete är att genom ett demokratiskt förankrat arbete utveckla regionen och effektivisera den kommunala förvaltningen. Kommunchefsgruppen arbetar för att Umeåregionens sju kommuner gemensamt ska skapa en hållbar utveckling inom regionen. Samarbetet ska vara resultatorienterat och leda till konkreta och tydliga effekter för kommunerna.

De viktigaste uppgifterna inom kommunchefsgruppen är ledning och förankring inom Umeåregionsamarbetet. De arbetar på uppdrag av Regionrådet, som är Umeåregionens politiska ledning, för att styra arbetsgrupperna åt det håll politikerna vill. De fördelar arbetsuppgifter till Umeåregionens kanslichef och till arbetsgrupperna, samt att de bistår arbetsgrupperna vid behov.

Kommuncheferna inom Umeåregionen samordnar kommunala uppgifter för att bidra till en mer effektiv förvaltning. Samarbete bidrar till att skapa en kostnadseffektiv verksamhet med en hög kvalité för största möjliga nytta för medborgarna.

Sammanträdesplan 2023


Torsdag 19 januari 13.00-17.00 Umeå

Torsdag 16 februari 09.00-16.00 Umeå.

Torsdag 30-31 mars lunch- lunch Umeå.

Torsdag 11 maj13.00-16.00 Digitalt

Torsdag 29 juni13.00-16.00 Digitalt

Torsdag 17 augusti, heldag. Örnsköldsvik

Torsdag 28 september 13.00-16.00 Digitalt

Torsdag 18 oktober 13.00-16.00, Digitalt

Torsdag 9 november09.00-12.00. Digitalt

Regionkonferens 2023

10-11 augusti, Ulvön

Kontaktperson


Lena Sandlin
Kanslichef
Mobil: 070-336 01 13
E-post

Kommunchefsgruppen

Ordförande

Therese Berg
Vindelns kommun
E-post

Övriga medlemmar

Magnus Haglund
Örnsköldsviks kommun
E-post

Jimmy Johansson
Bjurholms kommun
E-post

Thomas Berglund
Nordmalings kommun
E-post

Margaretha Alfredsson
Umeå kommun
E-post

Karolina Johansson
Vännäs kommun
E-post

Anders Persson
Robertsfors kommun
E-post

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.