Områden på förslag för


utbyggnad av vindkraft i Umeåregionen

Översiktskartan visar områden med svart avgränsning som är på förslag för utbyggnad av vindkraft i Umeåregionen. För några områden, ett område per kommun, finns också vidare kartmaterial och 3D-visualiseringar att se. Klicka på respektive kommun för att gå vidare och titta närmare på områdena.
Vindkraft i Umeåregionen Bjurholm Vindeln Robertsfors Vännäs Umeå Nordmaling

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.