Pedagog på förskola

Normstorm i Umeåregionen


— privata och offentliga arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt

Projekt Normstorm var ett jämställdhetsprojekt riktat mot arbetsmarknad och regional utveckling som leddes av Johanna Engström och Emma Möller mellan maj 2011 och mars 2013. Finansiärer var Tillväxtverket (Resurscentrum för kvinnor), Umeåregionen och Region Västerbotten. Umeå Universitet, Skogstekniska klustret och Arbetsförmedlingen bidrog med egen tid i projektet.

En utgångspunkt för projektet var att kön idag har stor betydelse för var människor arbetar och vilken position de har inom arbetet. Arbetsmarknaden är uppdelad efter kön. Detta innebär att många människors kompetenser inte tas tillvara och att individer begränsas i sina i studie- och yrkesval. Detta innebär också att arbetsgivare begränsar sitt sökande, vilket ger en minskad tillgång på kompetent arbetskraft.

Projekt Normstorm ville genom samverkan, utbildning och erfarenhetsutbyte bidra till förändring av de system som idag kopplar samman vissa yrken med ett visst kön. Projektet verkade för ökade möjligheter för människor att arbeta inom olika sektorer, oavsett kön och ville inspirera individer att göra val som inte baseras på kön samt stödja arbetsgivare att bredda sin sökning för att rekrytera den bästa kompetensen.

Projektet anlitade i tidigt skede Prema AB för att följa projektet och utvärdera det. Läs utvärderingen här.

För att ta del av alla de aktiviteter som Normstorm ordnade, klicka här.


Umeåregionens logotyp

Utvärdering av projektet


Normstorm anlitade under tidigt skede i projektet Prema AB för att följa projektet och göra en utvärdering - hur har vi nått våra mål?

Läs utvärderingen här.

Kontakt

Undrar du över något som rör projekt Normstorm eller Umeåregionens jämställdhetsarbete? Caroline Helmersson är en del av Umeåregionens jämställdhetsarbetsgrupp och deltog även i arbetet med Normstorm.

Caroline Helmersson
Handläggare Bjurholms kommun
0932- 140 24
mejl

Söker du Normstorms webbutbildning?


Klicka här för att komma till stödmaterialet kring jämställdhet på arbetsplatsen, samt för att gå webbutbildningen.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.