Normstorm i Umeåregionen

– offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt

Projekt Normstorm är ett projekt som genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan offentliga och privata arbetsgivare ska bidra till en ökad rörlighet för arbetskraften mellan kvinno- och mansdominerade sektorer och yrkeskategorier i Umeåregionen. Ambitionen är att de lösningar som utvecklas under projekttiden ska vara goda exempel på jämställd kompetensförsörjning och bidra till förändring av de strukturer som ligger till grund för den genusordning som råder i dag.

För att komma tillrätta med könssegregeringen på arbetsmarknaden i Umeåregionen krävs ett långsiktigt arbete på flera nivåer. Projekt Normstorm vill medvetandegöra såväl arbetsgivare som arbetssökande om de möjligheter till sysselsättning och utveckling som finns om man utmanar rådande uppfattningar om vad kvinnor och män kan, eller "bör" arbeta med.

Arbetet sker bland annat genom utbildningsinsatser för privata och offentliga arbetsgivare och genom att utveckla former för normbrytande arbetspraktik runtom i Umeåregionen. Projektets aktiviteter riktar sig även till utbildningssektorn genom arbete med kompetenshöjande insatser i normkritiskt pedagogik. Dessa insatser ska bidra till fler normbrytande utbildningsval vilket i framtiden möjliggör ett bredare rekryteringsunderlag för arbetsgivare och bidrar till jämställd tillväxt för Umeåregionen.

Läs projektbeskrivningen (pdf)

Normstorm i Umeåregionen

Ett regionalt samverkansprojekt för jämställd tillväxt.

Jämställd tillväxt


— vad är det?

Jämställd tillväxt handlar om hållbar utveckling, om social hållbarhet. Människor i Umeåregionen ska trivas, må bra, ha jobb och vilja stanna kvar. Ännu fler människor vill flytta hit!

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.