Brottning

Arbete för ökad jämställdhet

Umeåregionens kommuner jobbar aktivt med att få ett långsiktigt hållbart jämställdhetsarbete. Utgångspunkten är att jämställdhet är en viktig aspekt av social hållbar utveckling. Samtliga av Umeåregionens sex kommuner har undertecknat CEMR:s (Council of European Municipalities and Region) deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verkligheten. Avsikten är att diskrimineringslagstiftningen följs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.

Umeåregionen fortsätter det arbete som påbörjades i projektet "Jämställdhet, genus och förändringsarbete i Umeåregionen". Syftet under projekttiden var att skapa en gemensam kunskapsplattform kring vikten av ett jämställdhetsperspektiv för politiker och chefer inom hela regionen. Ett arbete som ständigt måste hållas aktuellt. Syftet var också att utveckla ledningssystem för kvalitets- och verksamhetsutveckling vilket resulterade i Umeåregionens styrkort för jämställdhet. Umeåregionens jämställdhetsgrupp arbetar nu vidare för kvalitetssäkring av jämställdhetsintegrering och jämställd medborgarservice med hjälp av bland annat framtagande av lokala handlingsplaner och implementering styrkortet för jämställdhet.

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Ingrid Lundström
Personalkonsulent
Vännäs kommun
Tel. 0935-141 31
E-post

Övriga medlemmar

Claudia Wieczorek 
Turismssamordnare
Bjurholms kommun
E-post

Jörgen Andersson Personalsekreterare
Nordmalings kommun
E-post

Henna Harinen
Förvaltningssekreterare
Robertsfors kommun
E-post

Linda Gustafsson
Jämstäldhetsstrateg
Umeå kommun
E-post

Vakant
Vindelns kommun

Katarina Strachman
Personalspecialist
Örnsköldsviks kommun
E-post


Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.