Likvärdigt mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Regionnätverkets syfte är att stärka samsyn och samverkan i frågor och utmaningar som rör Umeåregionens mottagande av ensamkommande barn. Genom en god samsyn och samverkan skapa bättre förutsättningar för ett likvärdigt mottagande av god kvalité inom hela regionen.

I nätverket ingår chefer med ansvar för boendeverksamhet, samordning och samverkan inom området.  Gruppen kan på ett effektivare sätt och gemensamt samverka med andra kommunövergripande verksamheter och myndigheter inom problem- och utvecklingsområden som ser lika ut oavsett kommun samt initiera gemensamma projekt.

Mer information


Verksamhetsplan 2014

Arbetsgrupp


Kontaktperson

Doris Öhlund
Föreståndare
Robertsfors kommun
Tel. 0934-143 40
E-post

Övriga medlemmar

Aina Kroon
Boendechef
Bjurholms kommun
Tel. 0932-141 06
E-post

Therese Bjursell
Verksamhetschef
Nordmalings kommun
Tel. 070-217 66 55
E-post

Mari Ellingsen
Föreståndare
Vindelns kommun
Tel. 0930-140 73
E-post

Linda Hörnsten
Enhetschef
Umeå kommun
Tel. 090-16 17 72
E-post

Anna Danielsson
Enhetschef
Umeå kommun
Tel. 090-16 43 42
E-post

Mats Omgren
Enhetschef
Umeå kommun
Tel. 090-16 48 26
E-post

Örjan Strandberg
Områdeschef
Vännäs kommun
Tel. 0935-143 84
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.