Tillsammans

Samarbeten mellan Umeåregionens kommuner

Umeåregionens kommuner samarbetar på flera olika sätt. I flera fall har arbeten och idéer som började i en arbetsgrupp eller ett projekt blivit en permanent gemensam verkamhet. Utifrån att det är mer kostnadsefektivt att samordna sina resurser eller för att tillsammans kan arbetet utföras med en bättre kvalitet, har kommuerna tecknat avtal med varandra.

Här ges några exempel på både tillfälliga och långsiktiga samarbeten. Kontakta Umeåregionens kansli för mer information.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.