En av landets främsta tillväxtregioner

Umeå är en av Sveriges främsta tillväxtregioner och näringslivschefsarbetsgruppen är en viktig faktor för att regionen ska fortsätta att vara det. Samordning och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna är viktigt. För att regionen ska kunna utvecklas samarbetar näringslivscheferna inom näringsutveckling, tillväxt och utvecklingsfrågor. Syftet är att öka tillväxten i kommunerna genom att bla marknadsföra regionen avseende boende och företagande. Man ser till att det är ett öppet och stödjande klimat för företagsetablering och utveckling. Man utvecklar även lokala, regionala och internationella nätverk. Det finns några huvudområden man samverkar kring:  fysisk och digital infrastruktur, mellan skola och näringslivet för att främja entreprenörskap och kompetensutveckling, att tydliggöra sambandet mellan kommunerna och regional företagsamhet  och att marknadsföra Umeåregionen som konkurrenskraftig mot hela världen.

Mer informationVerksamhetsplan 2014

Arbetsgrupp


Kontaktperson

Maria Bahlenberg
Bitr. kommunchef
Bjurholms kommun
Tel. 070-209 02 61
E-post

Roland Carlsson
Näringslivschef
Umeå kommun
Tel. 090-16 32 10
E-post

Övriga medlemmar

Conny Nordendahl
Företagscoach
Nordmalings kommun
Tel. 0930-143 85
E-post

Karl-Johan Bergmark
Kommunchef
Robertsfors kommun
Tel. 0934-140 07
E-post

Mats Karlsson
T.f. kommunchef
Vindelns kommun
Tel. 0933-140 52
E-post

Christin Westman
Näringslivsutvecklare
Vännäs kommun
Tel. 0935-141 43
E-post

Peter Juneblad
Näringslivschef
Örnsköldsviks kommun
Tel. 0660-888 71
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.