Resa med cykel och buss

Miljön i fokus för resande

För en fungerande arbetsmarknadsregion behövs fungerande kommunikationer. Kollektivtrafiken ska inte stanna vid kommungränserna. För detta krävs samverkan.

Umeåregionens kollektivtrafikgrupp samverkar för att utveckla tillgänglighet och mobilitet i kollektivtrafiken, vad gäller lagstiftning, beredning, utvecklings­projekt, utredningar och uppföljningar. Aldrig tidigare har så många i Umeåregionen åkt med kollektiva färdmedel som 2012. Ny tågtrafik i kombination med en kraftig resandeökning i Umeås lokaltrafik är de främsta anledningarna till detta. Med detta i åtanke fortsätter kollektivtrafikgruppen arbetet med att genom olika aktiviteter öka andelen medborgare som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt.

Samverkan sker löpande mellan kollektivtrafikgruppen, Västerbottens läns landsting, Kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken och utvecklingsprojekt. Denna samverkan gör det möjligt att skapa lösningar som främjar pendling mellan kommuner i regionen, där Botniabanan mellan Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå är ett exempel.

Projekt

Be Green Umeå är Umeåregionens projektkontor för hållbarhetsprojekt där ett av projekten är Green Citizens of Europe. Projektet arbetar bland annat med att uppmuntra invånarna att välja hållbara färdmedel istället för bilen, t.ex. gå, cykla, samåka och åka kollektivt. Projektets nyhetsflöde och information om varje arbetspaket finns på hemsidan www.greencit.se. Tips om vad Umeåregionens invånare kan göra för att resa och leva mer hållbart finns på hemsidan www.begreenumea.se.

Projektet Hållbart resande ägdes av Örnsköldsviks kommun. Projektet arbetade tillsammans med andra städer omgivningen och syftade till att förstora vår arbetsmarknadsregion, där hållbart resande är en naturlig del. Målsättningen var att bli mer framgångsrik på att belysa och använda hållbara vägvanor i Örnsköldsvik. Hållbara vägvanor innebär att välja aktiva transporter som att gå och cykla. Det kan även vara att arbetspendla med kollektivtrafik eller genom samåkning. Via aktiviteter i projektet kom information och kunskap att spridas till medborgarna. Förhoppningen var att skapa engagemang i att våga prova alternativa ressätt.

För länkar till projektens hemsidor och annan information, se spalt till höger.

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Caroline Helmersson
Bjurholms kommun
E-post

Övriga medlemmar

Emelie Höglander
Vännäs kommun
E-post

Harrieth Lindberg
Robertsfors kommun
E-post

Hans-Göran Lindberg
Umeå kommun
E-post

Frida Hallgren
Vindelns kommun
E-post

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.