Telefon

Effektivare service med gemensamma IT-satsningar


 
IT blir allt viktigare inom de flesta kommunala verksamheter och det blir allt viktigare för invånarna i en arbetsmarknadsregion att ha tillgång till kommuninformation via webben. Umeåregionens kommuner har därför börjat samarbeta inom IT-arbete. För att få en effektiv och ekonomisk telefoniservice till invånarna i har kommunerna samordnad telefoni genom en gemensam  telefonväxel där telefonisterna är placerade i Bjurholm. Man har också en gemensam spamhantering av mejl

Syftet med att kommunerna inom Umeåregionen samarbetar inom IT och kommunikation är att både stödja den regionala utvecklingen och att effektivisera den kommunala förvaltningen. Stöd till den regionala utvecklingen är exempelvis utbyggnaden av bredband till byar inom kommunerna och att göra mätningar av mobiltelefonitäckningen längs de större vägarna i kommunerna.

Genom IP-telefonisystemet  och delad teknik, installationer, bemanning av telefonväxel (gemensam i regionen)  och operatörsavtal har Umeåregionens kommuner också sänkt telefonkostnaderna med cirka 25 procent. Det finns också en gemensam teknikerorganisation för växeln, som hanterar cirka 20.000 telefonsamtal per vecka.

Exempelvis skall systemen för E-hälsa inom socialtjänsten eller kommunens telefonifunktioner för socialtjänst/äldreomsorg och brandförsvar fungera 7 dagar i veckan 24 timmar per dygn. Genom att samverka och dela resurser fås effektivare, bättre och billigare lösningar,

Till dem som inte har tillgång till Internet eller behöver vägledning på kommunernas webbplatser finns en särskild kommuninformation, en upplysningstjänst via telefon. Via den ska medborgare kunna få svar på enklare frågor om kommunernas verksamheter. Tjänsten bygger bland annat på en gemensam webbstruktur för kranskommunerna. Den ger bättre service samtidigt som den avlastar kommunernas tjänstemän.

Mer informationVerksamhetsplan 2013

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Anders Henriksson
Vännäs kommun
E-post

Övriga medlemmar

Tomas Forsberg
Umeå kommun
E-post

Per-Olof Tengman Bylund
Bjurhoms kommun
E-post

Jan Olsson
Nordmalins kommun
E-post

Kristoffer Hansson
Robertsfors kommun
E-post

Ola Tellström
Vindelns kommun
E-post

Jens Danielsson
Örnsköldsviks kommun
E-post

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.