Den nära vården – för alla åldrar!

Välkommen till en inspirationsdag i Umeå då vi tillsammans pratar om vårt gemensamma arbete för att åstadkomma en god och nära vård för våra medborgare!

Region Västerbottens närsjukvårdsvårdsområde Umeå samt Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Vännäs och Robertsfors kommuner bjuder in till en dag då vi gemensamt närmar oss frågan om vad omställningsarbetet mot en god och nära vård är, samt vad det innebär i praktiken.

Datum: 28 februari 2020

Tid: 09.00 - 16.00, registrering från kl 08.30

Plats: Scandic Plaza Umeå

Målgrupp inom kommun och region: direktörer, områdeschefer, verksamhetschefer, MAS, MAL, MAR, SAS samt av verksamhetschef utsedda nyckelpersoner i samverkansfrågor.

Programmet hittar du i menyn till höger.

Anmälan sker genom formuläret nedan senast den 20 februari 2020.
Deltagandet är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vid ev. förhinder, kontakta maria.persson@ornskoldsvik.se

GDPR - Hantering av personuppgifter

Umeå kommun sparar och behandlar de personuppgifter som du fyllt i. Umeå kommun kommer att använda dina personuppgifter för hantering av deltagarantal, registrering víd konferensen, eventuella utskick av information om konferensen samt för beställning av mat och fika.

Uppgifterna kan komma att delas med ansvariga för konferensen vid Region Västerbotten för samma ändamål som ovan angivna.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende.

Du kan läsa mer om hur kommunen behandlar uppgifter, till exempel den lagliga grunden för behandlingen och vilka rättigheter du har på www.umea.se/gdpr.


Kontakt
Umeåregionens kansli

Maria Persson
maria.persson@ornskoldsvik.se
070-3322133

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.