Normstorm stödmaterial

Stödmaterial


Ett stöd i arbetet för ökad jämställdhet på din arbetsplats

Det här är ett stödmaterial för dig som arbetar med eller vill påbörja ett jämställdhetsarbete på din arbetsplats. Det är projekt Normstorm i Umeåregionen (2011–2013) som tagit fram stödmaterialet. Projekt Normstorm initierades av Umeåregionens jämställdhetsarbetsgrupp.

I vänster spalt ser du innehållet för stödmaterialet. Här hittar du fakta, statistik, texter, filmer och metoder för jämställdhetsarbete inom arbetslivet.

Stödmaterialet är också ett komplement till webbutbildningen Normstorm. Under webbutbildningens gång uppmanas du ett flertal gånger att ta hjälp av stödmaterialet, gå då till denna plats och sök informationen med hjälp av rubrikerna till vänster. I stödmaterialet finns även källhänvisningar och mer information än vad som finns i utbildningen.

Information om stödmaterial

Författare och textbearbetning:
Linn Ottosson Malmros och Tina Sjöström, Ottoson Consulting
Emma Möller och Johanna Engström, projekt Normstorm i Umeåregionen

Författare till kapitlet Jämställdhet och medier:
Linn Svensson, Umeå universitet  

Illustrationer
Illustratör och upphovsman till bilderna i stödmaterialet är Lars Strömquist, illustratör.

Stödmaterialet och webbutbildningen togs fram under 2012 och publicerades 2013.

Webbutbildningen Normstorm


På uppdrag av Vindelns kommun har projekt Normstorm i Umeåregionen tagit fram en webbutbildning i jämställdhet på arbetsplatsen som lanserades januari 2013. Du klickar här eller på länken uppe till höger för att gå denna utbildning.

Utbildningen ger medarbetare och chefer en grund att stå på i det kontinuerliga arbetet med jämställdhet på arbetsplatsen och kan ge tankar och reflektioner kring hur vi kan verka som en jämställd arbetsplats. Utbildningen ger också konkreta förslag på förändringar/förbättringar som arbetsgivare och arbetsplatser kan göra för att utveckla ett mer normkritiskt perspektiv inom sin verksamhet. Utbildningen lyfter ett flertal goda exempel på hur arbetsgivare runt om i regionen verkat för jämställdhet på sin arbetsplats.

Under utbildningens gång kommer du att få lyssna på information, göra tester, se och analysera filmer samt reflektera kring frågor utifrån din verksamhet.

Webbutbildningen ägs av Umeåregionen. Utbildningen kan komma att utvecklas i användbarhet till att även inkludera information för dig som inte hör eller ser.

Webbutbildningen

Till webbutbildningen Normstorm

Efter webbutbildningen


Använd dessa diskussionsfrågor för att följa upp och utvärdera era kunskaper tillsammans i arbetsgrupp. Till diskussionsfrågor.

Råd inför webbutbildningen

- Du lyssnar mycket. Ställ in lång tid på din dators skärmsläckare.

- Du kan behöva fullskärmsläge för att se alla knappar och ta dig fram i utbildningen. På webbutbildningens startsida finns instruktioner för hur du växlar till fullskärm.

- Du kan inte spola sekund för sekund i utbildningen, endast hoppa mellan avsnitt.

- Totalt tar utbildningen cirka 3-4 timmar att gå. Du kan när som helst pausa utbildningen och vid senare tillfälle starta där du var.

Klicka här för att läsa samtliga tekniska krav, tips och råd inför webbutbildningen.

Användaravtal

Klicka här för att läsa användaravtal för webbutbildningen Normstorm.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.