Flykting

Samarbete underlättar för flyktingar

En samordnad flyktingmottagning mellan kommunerna och tillgång till sex kommuners arbets- och bostadsmarknad gör det lättare för flyktingar att hitta bostad och arbete. Samarbetet innebär också att varje flykting ges bättre stöd och service beträffande arbetsliv, familjeåterförening,studier och integration. Det kortar också ner individens väg till egen försörjning genom att man ges en möjlighet att läsa Utbildning i svenska för invandrare (sfi) på rätt nivå.

Genom en likvärdig mottagning av hög kvalité i Umeåregionen bidrar arbetsgruppen till en bättre introduktion och därmed en större möjlighet för nyanlända att etablera sig i våra kommuner. De nyanlända ska ges samma möjligheter oavsett var de bosätter sig inom regionen. Den gemensamma flyktingmottagningen drar på så sätt nytta av varandras styrkor.

Man har två olika samordnande tjänster: En utvecklingsledare och en arbetslivskonsulent. Målet med dessa samordningstjänster är att rätt stöd leder till snabbare integration och bättre hälsa. Gemensamma dokument och samverkansplaner är värdefullt för  hur handläggarna ska kunna arbeta. Man har exempelvis gemensamma dokumenthanterings- och gallringsplaner samt en handbok för handläggarna.

Varje kommun har sin egen flyktingmottagning men hålls ihop av ett gemensamt avtal och en gemensam samverkansplan. Riktlinjer för introduktionen finns i en kortfattad manual.

Arbetsgruppens medlemmar

Kontaktperson

Inga-Lill Nordström
Utvecklingsledare
Umeåregionen
090-16 41 23
E-post

Övriga medlemmar​

Monica Jonsson
Flyktingsamordnare
Bjurholms kommun
Tel. 0932-141 52
E-post

Mike Tekeste
Flyktingsamordnare
Nordmalings kommun
E-post

Marie Hertzberg
Flyktingsamordnare
Nordmalings kommun
E-post

Sofia Lindahl Achi
Flyktingsekreterare
Robertsfors kommun
Tel. 0934-142 93
E-post

Maria Hall
Utvecklingsledare
Umeå kommun
Tel. 090-16 41 02
E-post

Sara Söderström
Inflyttarsamordnare
Vännäs kommun
Tel. 0935-141 06
E-post

Ingrid Hagström
Flyktingsamordnare
Vindelns kommun
Tel. 0933-140 87
E-post

Mohammad Mukahhal
Samhällskonsulent
Umeåregionen
Tel. 090-16 41 34
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.