Tillsammans för tillväxt och bra livsvillkor

Samverkan i Umeåregionen

Umeåregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Här samarbetar Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsviks kommun för att främja näringsliv och tillväxt, och för bra livsvillkor och samhällsservice.

I Umeåregionen finns bra boendemiljöer, ett rikt kulturliv och fritidsutbud, två universitet, ett dynamiskt näringsliv och goda möjligheter för människor och företag att utvecklas.

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i regionen, ett arbete som sker med visionen att Umeåregionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050".

Du är välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter eller idéer. Kanske har du bra förslag som kan bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.

Jubileumsskrift

Jubileumsskrift

Umeåregionen 20 år, tillbakablick

Umeåregionens samarbete inleddes 1993. Lennart Olofsson, tidigare ordförande i kommunchefsgruppen, berättar i en jubileumsskrift hur det började, varför det blev framgångsrikt, vad samarbetet har åstadkommit och vad som har misslyckats.

Flyktingmottagning

Räls

Samordnad flyktingmottagning

Samordnad mottagning av flyktingar och tillgång till en större arbets- och bostadsmarknad gör det lättare för flyktingar att hitta bostad och arbete. Samordningen i Umeåregionen ger också varje flykting bättre stöd och service.

Jämställdhet

Webbutbildning Normstorm

Projekt Normstorm i Umeåregionen har tagit fram en webbutbildning i jämställdhet på arbetsplatsen. Utbildningen ger en bra grund att stå på och bidrar till reflektioner och kunskaper om hur vi kan verka för en jämställd arbetsplats.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se