Tillsammans för tillväxt och bra livsvillkor

Samverkan i Umeåregionen

Umeåregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Här samarbetar Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsviks kommun för att främja näringsliv och tillväxt, och för bra livsvillkor och samhällsservice.

I Umeåregionen finns bra boendemiljöer, ett rikt kulturliv och fritidsutbud, två universitet, ett dynamiskt näringsliv och goda möjligheter för människor och företag att utvecklas.

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i regionen, ett arbete som sker med visionen att Umeåregionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050".

Du är välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter eller idéer. Kanske har du bra förslag som kan bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.

Jubileumsskrift

Umeåregionen 20 år - Tillbakablick​

Umeåregionens samarbete inleddes 1993. Lennart Olofsson, många år ordförande i kommunchefsgruppen, beskriver i en jubileumsskrift hur det hela började, varför det blev framgångsrikt, vad som åstadkommits och i viss mån vad som misslyckats.

Umeåregionen (om) 20 år

Kommunstyrelseseminarium

Kommunstyrelseseminarium 2013 ägde rum 21 november i Örnsköldsvik.
Ur programmet:
- Umeåregionen (om) 20 år
- Besök från Vasa stad
- Projektmöjligheter 2014-2020


Jämställdhet

Webbutbildningen Normstorm

Projekt Normstorm i Umeåregionen har tagit fram en webbutbildning i jämställdhet på arbetsplatsen. Utbildningen ger en bra grund att stå på och bidrar till reflektioner kring hur vi kan verka som en jämställd arbetsplats.

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Stadshuset, Skolgatan 31 A
090-16 13 32, www.umearegionen.se